رنگ ترافیکی پایه اکریلیک تک جزئی

Homeمحصولاترنگهای صنعتیرنگ ترافیکی پایه اکریلیک تک جز...

satl258

رنگ ترافیکی پایه اکریلیک تک جزئی

با استفاده رنگ ترافیکی ويستا، نمای محوطه پارکینگ و خيابان را می‌توان زيبا نمود. به گونه‌ای كه محل تردد اتومبيل در خيابان و توقف اتومبيل‌ها در پاركينگ به وضوح و نظم مشاهده می‌گردد.

رنگ ترافيكی ويستا در رنگ‌بندی‌های مختلف و به دلخواه مشتری ارائه می‌گردد. رنگ ترافيكی ويستا در مقابل کم‌رنگ شدن مقاوم بوده و دوام آن باعث می‌شود محوطه پارکینگ و خيابان از علامت‌گذاری وا‌ضح و مشخصی برخوردار گردند و حركت اتومبيل‌ها توسط راننده‌ها بهتر انجام پذيرد.

رنگ‌های سرد تک جزیی: این رنگ‌ها تک جزئی هستند و بر پایه رزین‌های مختلف از جمله رزین‌های آلکید و آلکیدهای اصلاح شده، کلرکائوچو و آکرلیک‌های معمولی می‌باشد. این رنگ‌ها عمدتاً رنگ‌های تولیدی در حال حاضر کشور ایران را تشکیل می‌دهند علی‌الخصوص رنگ‌های سرد بر پایه رزین‌های آکرلیک بسیار پرطرفدار هستند و این به علت خط‌کشی عمده‌ی جاده‌های کشور با آنها می‌باشد.