رنگ نمای ساختمان تکسچر (بافت دار)

Homeمحصولاترنگ نمای ساختمانرنگ نمای ساختمان تکسچر (بافت د...

texture ready satl

رنگ نمای ساختمان تکسچر (بافت دار)

همواره سطوح بتنی و يا پلاستر شده با ملات سيمانی و خصوصاً قرار گرفتن آن در معرض عوامل جوی می‌تواند تخريب‌ها – ترك‌خوردگی‌ها و طبله‌شدن‌‌ها را بدنبال داشته باشد. تغييرات دمای فصول (زمستان و تابستان) و سيكل تغييرات شبانه‌روزی هم طبعاً مشكل را دوچندان خواهد ساخت. از طرف ديگر سختی و متراكم بودن بتن و يا پلاسترهای سيمانی و عدم خاصيت الاستيسيته در مقابل انقباض و انبساط ناشی از تغييرات جوی مشكل را بيش از پيش آشكار می‌سازد. طبيعی است كه نفوذ آب باران و يا شستشوی احتمالی اينگونه سطوح، در ادامه يخ‌زدگی‌ها و روند تخريب را بدنبال دارد.

ویژگی رنگ نما:

  1.  چسبندگی مناسب روی سطوح بتنی، سيمانی، چوبی و فلزی
  2.  سهولت اجرا با دستگاه غلتک مخصوص
  3. قابليت اجرا روی سطوح داخلی و خارجی ساختمان
  4.  صد در صد واترپروف و مقاوم در مقابل كج باران‌ها روی نمای غربی ساختمان
  5. پايداری در مقابل يون كلر و سولفور و پاره‌ای از املاح
  6. مقاوم در مقابل اشعه خورشیدی U.V
  7. الاستيسيته و جلوگيری كننده از ترک‌های احتمالی نما
  8.  امكان توليد در رنگ‌های متنوع

محل‌های مصرف:
رنگ سطوح خارجی و داخلی ساختمان

سقف‌های شيب‌دار سيمانی و آزبستی
ديوارهای بزرگراه‌ها و ديوارهای حفاظتی كارخانجات
رنگ‌آميزی سطوح عمودی سالن‌های صنعتی و ورزشی
پوشش نمودن قطعات پيش‌ساخته بتنی

روش اجرای رنگ تکسچر نما:

ابتدا سطوح مورد نظر را به‌طور كامل نظافت نمائيد.
برطرف كردن روغن ناشی از قالب‌ها، تراشيدن شيره‌های اضافی سيمان، تميز نمودن آلودگی‌های گچی، زدودن دوده و گرد و غبار ناشی از آلودگی محيط به كمک برس سيمی و يا هر وسيله ديگر الزامی است.
شستشوی سطوح و رفع هرگونه آلودگی‌های ديگر كه ممكن است مانعی برای چسبندگی اجرای رنگ باشد. اشباع آب نمودن سطوح بتنی و سيمانی به منظور عدم جذب استفاده شده در پوشش Polymer Coat.