اطلاعات کامل پروژه‌ها
رنگ استخری

پروژه استخر و جکوزی با استفاده از عایق استخری و رنگ استخری

عایق استخری یا همان رنگ استخری بسیار آسان اجرا می شود. رنگ استخری دارای مقاومت بالا در برابر اشعه uv خورشید، خاصیت بازتاب اشعه خورشید به عنوان عایق حرارتی، چسبندگی بالا و ضمانت 10 ساله می باشد.

 

خصوصیات عایق استخری یا رنگ استخری ویستا:

عایق استخری یا رنگ استخری پلیمری میباشد و نسل جدید عایق بام می باشد، جایگزین مناسب عایق های سنتی است و موارد استفاده آن در استخر ، جکوزی ، و موارد اینچنینی میباشد.

  

 

بازگشت هزینه:

 ضمناً شایان ذکر است هزینه ای که در استفاده از عایق پلیمری رطوبتی ویستا، عایق استخری یا رنگ استخری انجام میدهید، طی دو سال از طریق صرفه جوئی در انرژی ساختمان به شما بازگردانده می شود.

 

تماستماس سریع و مشاوره رایگان

 

در قسمت زیر تصاویری از این پروژه را مشاهده می نمایید:

 

اجرای عایق استخری و رنگ استخری

 

 

اجرای عایق استخری و رنگ استخری

  

 تماسنیاز به مشاوره رایگان دارید؟

 

اجرای عایق استخری و رنگ استخری

 

 

اجرای عایق استخری و رنگ استخری

تماستماس سریع جهت مشاوره رایگان