رنگ استخری ( عایق استخری )

رنگ استخری در شرکت رنگ و رزین ویستاکالر از باکیفیت‌ترین مواد و با پیشرفته‌ترین فرمول‌ها تولید می‌شود.

در صورت درخواست کارفرمایان محترم، رنگ استخری توسط تیم ویستاکالر اجرا نیز می‌شود.

وزن: بسته‌بندی 10 کیلویی، 20 کیلویی و 25 کیلویی

قیمت: قیمت برای هر مترمربع با توجه به جنس سطح مورد نظر می‌باشد.