عایق رطوبتی دیوار باران گیر

عایق رطوبتی دیوار باران گیر در شرکت رنگ و رزین ویستاکالر از باکیفیت‌ترین مواد اولیه و با پیشرفته‌ترین فرمول‌ها تولید می‌شود.

عایق رطوبتی دیوار باران گیر در صورت درخواست کارفرمایان محترم، توسط تیم ویستاکالر اجرا نیز می‌شود.

وزن: 10کیلویی، 20 کیلویی و  25 کیلویی

قیمت: برای هر متر مربع اجراء و تامین عایق رطوبتی با توجه به جنس سطح دیوار متفاوت می‌باشد.