photo 2018 01 31 10 21 34

کارخانه سیگار اسکار واقع در شهرک صنعتی کاوه جهت اجرای عایق رطوبتی الیافدار در مجموعه خود از بین شرکت های مطرح، شرکت آریانا تجارت ویستا را برگزید.

در تصاویر زیر اجرای عایق رطوبتی الیافدار توسط تیم اجرایی شرکت آریانا تجارت ویستا در کارخانه سیگار اسکار را ملاحظه میفرمایید.

photo 2018 01 31 10 21 26 ayegh rotoobati
Share