کارخانه سیگار اسکار واقع در شهرک صنعتی کاوه جهت اجرای عایق رطوبتی الیافدار در مجموعه خود از بین شرکت های مطرح، شرکت آریانا تجارت ویستا را برگزید.

در تصاویر زیر اجرای عایق رطوبتی الیافدار توسط تیم اجرایی شرکت آریانا تجارت ویستا در کارخانه سیگار اسکار را ملاحظه میفرمایید.

بازنشر