بنای مشاهده شده در تصویر ، استخری با ارتفاع 7 متر مربع واقع در شهر کرج می باشد .

با توجه به ارتفاع زیاد استخر و نشت آب از استخر با در نظر گرفتن

سطح کار، عایق پایه سیمانی دو جزئی با الیاف فایبر گلاس بهترین گزینه برای بنا بوده است.

نحوه اجرا

در ابتدا تمامی سطح کار نظافت و پاکسازی گردید و سطح تمام کار یکدست گردید. سپس ترک های موجود در سطح به صورت کامل پوشش داده شد. پس از آماده سازی کامل سطح زیرین عایق پایه سیمانی در دو مرحله با الیاف فایبر گلاس اجرا شد. پس از اجرا عایق پایه سیمانی در نهایت رنگ استخری تک جزئی با استفاده از دستگاه وایرلس بر روی سطح کار پاشش گردید که علاوه بر افزودن ظاهری زیبا به کل سطح باعث ضد جلبک شدن کار نیز می گردد.

اجرای عایق پایه سیمانی به همراه الیاف فایبر گلاس

 

پاشش رنگ استخری توسط دستگاه وایرلس

ویدئو اجرا عایق استخری

بازنشر