007 3

در پروژه مذكور، قسمت درز انقطاع بتن در سكوهاي نشيمن تماشاگران مي بايست عايق پليمري و آب بند مي شد عايق پليمري كه مي بايست تحمل وزن تماشاگران را داشته و از انعطاف پذيري بالائي برخوردار باشد لذا شركت آريانا تجارت ويستا در اين پروژه ابتدا اقدام به باز نمودن درزها و تميز نمودن آن ها نمود سپس در سطح باز شده از پرايمر و بعد از آن، از عايق پليمري تيپ پلي يورتان در عمق 15 سانتي متر با الياف خاص الاستيك در عرض 20 سانتي متر استفاده نمود.

 

انجام موارد فوق الذكر در پروژه قيد شده در طول 1000 متر انجام پذيرفته است، چسبندگی بسیار عالی و بالا، انعطاف پذیری از جمله خواص مکانیکی عايق پليمري تيپ پلي يورتان میباشد.

در قسمت زیر تصاویری از این پروژه را مشاهده می نمایید.

051 1 004 6 rotated 003 8 002 4

Share