012 2

عایق استخری یا همان رنگ استخری بسیار آسان اجرا می شود. رنگ استخری دارای مقاومت بالا در برابر اشعه uv خورشید، خاصیت بازتاب اشعه خورشید به عنوان عایق حرارتی، چسبندگی بالا و ضمانت 10 ساله می باشد.

 

خصوصیات عایق استخری یا رنگ استخری ویستا:

عایق استخری یا رنگ استخری پلیمری میباشد و نسل جدید عایق بام می باشد، جایگزین مناسب عایق های سنتی است و موارد استفاده آن در استخر ، جکوزی ، و موارد اینچنینی میباشد.

بازگشت هزینه:

ضمناً شایان ذکر است هزینه ای که در استفاده از عایق پلیمری رطوبتی ویستا، عایق استخری یا رنگ استخری انجام میدهید، طی دو سال از طریق صرفه جوئی در انرژی ساختمان به شما بازگردانده می شود.

در قسمت زیر تصاویری از این پروژه را مشاهده می نمایید:

001 5

003 6 008 2

Share